IEDEREEN VERDIENT EEN 2E KANS!

Over ons

Stichting 2e Kans  is opgericht voor mensen die zich in kwetsbare positie bevinden . We helpen initiatieven op weg die hen krachtiger maken. En die ervoor helpen zorgen dat ze erbij horen en een hoopvol perspectief hebben. Die initiatieven bieden wij aan doormiddel van projecten en onze expertise.

Door middel van activiteiten en gerichte programma’s willen wij gaan ondervinden welke ambities jij (nog) hebt en hoe die het beste nagestreefd kunnen worden. Wij zullen zorgen voor een geheel passend traject om de beoogde doelstellingen te behalen. Zo willen wij alle kwaliteiten optimaal benutten en meer zelfvertrouwen kweken en het verstandelijk vermogen vergroten.
De stichting heeft ten doel het verbeteren van de situaties van mensen die geïsoleerd zijn geraakt of in armoede leven. Wij willen zorg dragen aan een samenleving waar iedereen meedoet, waar mensen elkaar ontmoeten, zich ontwikkelen en een bijdrage leverend in de samenleving.   

Wij doen het volgende:
Coaching: projecten houden in dat men zichzelf leert ontdekken wat eigen kracht en waardigheid is. Trainingen en cursussen: sollicitatie trainingen, communicatieve vaardigheden en Nederlandse taal cursussen worden in groepsgewijs door het gehele jaar geven.
Projecten: kindermishandeling, huiselijk geweld en armmoede bestrijding.
De Stichting stelt zich tevens ten doel middels publicaties, andere vormen van voorlichting en educatie de bekendheid van dit vrijwilligers- werk te vergroten en soortgelijke initiatieven te stimuleren en ondersteunen. Uiteindelijk is het nadrukkelijk de intentie om in dit kader preventieve activiteiten te ontwikkelen op basis van uw hulp en steun.

 

            Dhr. D. Gahar       

                  
Mevr. M. Riemersma                       

                    Mevr. S. Vogel

  Dhr. J. Huizinga

 

 

premium joomla templates