ANBI

ANBI

Stichtingsbestuur
D. Gahar, voorzitter Stichting 2e Kans.nl
W. R. Riemersma, penningmeester Stichting 2e Kans.nl
S. Vogel, secretaris Stichting 2e Kans.nl

 

DOELSTELLINGEN
Stichting 2e Kans.nl maakt zich sinds 1 januari 2009 sterk voor het stimuleren van financiële zelfredzaamheid in Nederland. De projecten en initiatieven die de stichting zelf opzet, bieden kennis en kansen voor kwetsbare groepen in de samenleving.
Stichting 2e Kans.nl splitst het onderwerp zelfredzaamheid op in 3 thema’s:
1. Educatie
2. Financiële zelfredzaamheid
3. Armoedebestrijding

 

Doelstellingen Stichting 2e Kans.nl
1.    De stichting stelt zich ten doel

 • Iedereen verdient een 2e Kans;
 • De belangen van de jeugd en jongeren te behartigen door ze weer mee te laten participeren in de samenleving door deze jongeren een 2e kans te geven op het gebied van scholing, zorg, sport, opvoeding en werk;
 • Het creëren en ondersteunen van jeugd- en jongerenwerk en het fungeren als expertisecentrum op het gebied van jeugd- en jongerenwerk en allochtonen;
 • Zorg en welzijn en het ontwikkelen en organiseren van activiteiten voor kansarmen teneinde hen actief en sociaal te betrekken met cultuur en maatschappij zodat men zich kan ontwikkelingen en ontplooien;
 • Het ontwikkelen en het verzorgen van activiteiten, programma’s, projecten en cursussen voor allochtonen in het algemeen teneinde hen actief en sociaal te betrekken bij de Nederlandse samenleven;
 • Het ontwikkelen en het verzorgen van cursussen Nederlandse taal en inburgeringcursussen voor buitenlanders en allochtonen;
 • Het ontwikkelen en organiseren van activiteiten voor Surinamers (in Nederland en Suriname) teneinde hen actief en sociaal te betrekken in culturele en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Stichting 2e Kans zet zich in voor thema gerichte activiteiten zoals: armoede bestrijding, kindermishandeling, huiselijk geweld en sociaal isolement;
 • Zorg en welzijn, sociale en maatschappelijke activering van (ex) drugs- en alcohol verslaafden;

 

2.    De stichting tracht haar doel te bereiken door

 • Het organiseren, het ondersteunen en het stimuleren van activiteiten die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn;
 • Het leggen van contacten en het bevorderen van de samenwerking met instellingen en organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;
 • Het verzorgen van coaching, supervisie, methodiekontwikkeling en –training voor met name organisaties, werkzaam op het gebied van jeugd- en jongerenwerk en sociaal en maatschappelijk werk voor allochtonen.
 • Alle andere middelen die tot de verwezenlijking van het doel der stichting.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

BELEIDSPLAN
Stichting 2e Kans.nl stelt zich ten doel om mensen in Nederland financieel bewust en financieel zelfredzaam te maken.
Wij willen dat bij voorkeur bereiken door onze sterke kwaliteiten in te zetten voor kwetsbare groepen. En die kwaliteiten liggen bij de projecten van Stichting 2e Kans.nl.
Het vrijwilligerswerk van Stichting 2e Kans.nl is altijd armoede en financieel gerelateerd. Dat kan schuldpreventie zijn of financiële educatie. Het kan administratief werk zijn of coaching. Het kan voor groepen mensen zijn of voor individuen.

 

Mensen activeren en mobiliseren voor vrijwilligerswerk
Eén van de doelstellingen van Stichting 2e Kans.nl is de activering van medewerkers als vrijwilliger voor organisaties.
Stichting 2e Kans.nl vindt het belangrijk om nieuwe vrijwilligers te activeren voor de samenleving en vindt daarom dat er tijd en ruimte moet zijn voor mensen om maatschappelijke betrokkenheid te tonen naar de samenleving.
Het activeren van vrijwilligers gaat niet vanzelf. Daar moet voortdurend aandacht aan worden besteed. Er is in 2014 weer veel tijd en aandacht besteed.

Stichting 2e Kans.nl

RISN: 820458545
KvK-nummer: 34327632
BTW-nummer: 820458545
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting 2e Kans.nl
Statutaire zetel: Amsterdam
Bezoekadres: Karel Doormanstraat 125, 1055 VE, Amsterdam
Telefoonnummer: 020 – 6193265
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Datum akte van oprichting: 17.02.2009

 

premium joomla templates