IEDEREEN VERDIENT EEN 2E KANS!

Mijn 2e Kans

Het project “Mijn 2e Kans” komt voort uit vraag en aanbod vanuit gemeente en welzijns instellingen. Een integratieproject dan wel een werktraject via Sociale Activering is niet voldoende. Vaak zijn het vrouwen van deze doelgroep die door omstandigheden geen kansen krijgen om zich te ontwikkelen terwijl ze wel heel gemotiveerd zijn om verder te leren en meer over de Nederlandse maatschappij te ontdekken. Via dit project wordt hen die kansen wel geboden.  Dit project geeft de deelnemers een vervolg op eerder gevolgde trajecten en verduurzaamt deze. Bovendien  vormt deze project ook een opstap naar een baan of studie waarbinnen de deelnemers zich de komende jaren volop kunnen ontplooien.  
Na het volgen van dit project is men meer ontwikkeld om zelfstandig te handelen en kan men makkelijker participeren en doelen bereiken. De toepasbaarheid en de zelfzekerheid wordt hiermee vergroot men kan dit op elke werkvloer of voordoende situatie toepassen.


Het project heeft meerdere doelen:

 • Geïsoleerde kansarme en laagopgeleide mensen die langdurig werkloos zijn te stimuleren naar regulierwerk of vrijwillergerswerk

 • Allochtone en autochtone Amsterdamse bewoners meer te betrekken bij de Nederlandse samenleving door hen te informeren over diverse zaken waar zij in het dagelijks leven mee te maken krijgen.

 • Het zelfbewustzijn van de deelnemers bevorderen (empowerment) zodat ze gestalte geven aan hun eigen leven en hun sociaaleconomische positie versterken.

 • Men stimuleren meer te participeren, waardoor zij hun maatschappelijk isolement doorbreken.

 • Met het project de samenhang versterken: de deelnemers ontmoeten elkaar en komen in aanraking met diverse welzijnsorganisaties. Bovendien zullen binnen het project verschillende organisaties met elkaar samenwerken.

 

mijn 2e kans1    mijn 2e kans2


Project inhoud

 • Communicatietraining

 • Kennis Nederlandse Samenleving

 • Computercursus

 • Agressietraining

 • EHBO cursus

 • Financiële opvoeding

 • Sollicitatietraning

De activiteiten zijn twee dagdelen per week: op dinsdag en donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur het project duurt een jaar. Deze periode en tijdsindeling is gekoppeld aan het schooljaar en de schooltijden. Wilt u meer informatie over het project of wilt u deel nemen aan dit project neem dan gerust contact met ons op.

Meer in deze categorie: Duidelijke Taal »
premium joomla templates